ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - E-SHOP

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-SHOP

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

 

 • predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe predzmluvného vzťahu,
 • uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa.

 2.  Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 

 • osobné údaje sa spracúvajú za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru na základe:
 • článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • osobné údaje sa spracúvajú za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa na základe:
 • článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 3.  Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • osobné údaje spracúvané za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru:
 • Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu nevykonáva. 
 • osobné údaje spracúvané za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného uskutočnenia platby, dodania tovaru alebo služby a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb a iných povinností, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa:

 

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 z.z. o účtovníctve.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa fakturačná a dodacia, mesto, krajina, PSČ, telefónne číslo, bankové spojenie.

 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú zákazníci, kupujúci prevádzkovateľa. 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte (okrem údajov nutných k archivácii na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca zo zákonných povinností).

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje. 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

 

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Externá prepravná spoločnosť

na základe Zasielateľskej zmluvy

Sprostredkovateľ

 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie